Hồ Sơ Công Ty

 Loại hình cty: Công Ty Dịch Vụ
 SP/ DV chính: Hệ Thống Xử Lý
 Năm thành lập:
 Mã số thuế: 0105 281 439
 Số nhân viên:
 Doanh thu/ năm: Bí mật/ không public
 Thị trường chính: Toàn Quốc
Chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giải thưởng,…
Năng lực công ty
X