Hạt trao đổi

Mô tả

Hạt trao đổi ion được sử dụng trong hệ thống làm mềm nước, ứng dụng trong công nhiệp, sản xuất, thực phẩm, xử lý nước thải …
Chúng tôi cung cấp:
– Hạt trao đổi cation
– Hạt trao đổi anion
– Hạt mix