Thiết Bị Lọc RO

Mô tả

Chi tiết:

Các thiết bị lọc RO được thiết kế để sản xuất nước tinh khiết với chất lượng cao, hoạt đông ổn định, dễ dàng lắp đạt và vận hành, thường được ứng dụng trong:
– Nước uống tinh khiết
– Nước cấp boiler
– Nước công nghệ
– Tiền xử lý trao đổi ion