Thùng muối

Mô tả

Thùng muối có nắp
– Van phao muối
– Lưới muối
– Ống kết nối với van điều khiển
– Thể tích: 100 lít, 150 lít, 200 lít, 300 lít, 400 lít, 1000 lít