Van

Mô tả

– Sử dụng cho hệ thống thiết bị (làm mềm, lọc) đơn, song song hoặc đa bình (single, twin, double or multiple systems).
– Tự động hoàn nguyên theo chế độ đã đặt (theo ngày, theo giờ hoặc theo lưu lượng) bằng điện tử. Có thể đặt chế độ sục rửa hoặc hoàn nguyên bằng tay.
– Vật liệu bằng nhựa và/hoặc đồng, được chứng nhận dùng cho thực phẩm và dược phẩm.
– Có lựa chọn piston không cho nước cứng đi qua.