Hệ Thống Xử Lý Nước

Chúng tôi tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, bảo hành các hệ thống xử lý nước, bao gồm:

  • Hệ thống xử lý nước cấp, nước dùng trong công nghiệp (làm mềm cho hệ thống coolingtower, chiller, boiler, dùng trong ngành điện tử, nấu bia, chạy thận nhân tạo …)
  • Hệ thống xử lý nước cho sinh hoạt (khử Fe, Mn, arsen, khử mùi, nâng PH …)