Cung cấp Giải pháp

Xử lý nước cấp, nước thải sinh hoạt, nước dùng trong công nghiệp, nước làm mềm cho hệ thống Coolingtower, Chiller, Boiler.

Cung cấp Dịch vụ

Hóa chất xử lý cáu cặn, rong rêu, chống ăn mòn cho Coolingtower, Chiller, Boiler, tẩy rửa hệ thống đường ống...

Cung cấp Thiết bị Vật tư

Thiết bị, hóa chất, vật liệu lọc cho ngành nước.

Thiết Bị Làm Mềm, Khử Khoáng

Thiết Bị Lọc RO

Thiết Bị Khử Ion Điện Tử DI & EDI

Thiết Bị Lọc Đa Cấp, Than Hoạt Tính

Bình Combosite

Than Hoạt Tính

Thùng Muối

Hạt Trao Đổi